In deze samenvatting treft u aan de achtergrond van het ACCR en haar activiteiten en de wijze waarop deze worden uitgevoerd hoe het ACCR  haar sociale, educatieve, culturele, religieuze en maatschappelijke activiteiten uitvoert en op de lange termijn wenst voor te zetten.

Wie zijn de Alevieten?

Alevieten maken nagenoeg een even groot deel uit van de Turkse gemeenschap in Nederland. Meerderheid van de Alevieten zijn net als de overige Turkse immigranten in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw naar Nederland gekomen om economische redenen. In de jaren ‘80 na gezinshereniging en daarmee met de bewustwording dat Nederland een tweede thuis is geworden hebben de Alevieten naar mogelijkheden gezocht om haar eigen cultuur, religie en levensovertuiging in stand te houden.

De noodzaak en drang naar het in standhouden van haar eigen Alevitisch identiteit werd extra aangewakkerd na de bewuste aanslag in Turkije op Alevitische muzikanten, dichters en schrijvers in Sivas in 1993. Na deze verschrikkelijke aanslag hebben vele Alevieten zich georganiseerd in de vorm van Alevitische Culturele Verenigingen.

Wat is het Alevitisme?

Alevitisme is een op zichzelf staand levensovertuiging. De Alevitische levensovertuiging, religie, en cultuur is wezenlijk anders als de rest van de overige Turkse gemeenschap. Het meest bijzondere aan het Alevitisme is dat zij nagenoeg van elke religie sporen in zich draagt echter in nagenoeg al deze overige religies er geen enkel spoor van het Alevitisme te herkennen is zoals deze hedendaags door Alevieten wordt geleefd. Bij de Alevieten staat de liefde voor de mens en natuur centraal en vormt de kern van hoe de gemeenschap is georganiseerd en zelfs hoe zij haar religieuze en culturele tradities volbrengt.

De ontwikkeling van de mens van wieg tot graf, van ongevormd tot volmaakte mens middels de leer van de 4 Poorten 40 Treden is een van de ankers van het Alevitisme. Een andere zeer belangrijke anker is de zelfkritiek en zelf oordelend vermogen/verplichting die het Alevitisme zowel het individu als de gemeenschap waar de individu onderdeel uitmaakt oplegt. Je zegen (Rizalik) geven en vragen, vergeven en/of om vergiffenisvrager is een essentieel onderdeel van de dagelijkse omgang binnen het Alevitisme en Alevieten onder elkaar. Zowel aan tafel, als tijdens het gebedsritueel, de Cem, als zowel tijdens een uitvaart zijn de kernelementen heel duidelijk terug te zien.

Daarnaast vormen meerdere ankers het hedendaagse Alevitisme zoals;

 • wetenschap en kennis voorop stellen in plaats van dogma’s en/of blind vertrouwen en overgave in het lot;
 • mannen en vrouwen gelijkheid;
 • Monogamie en trouw aan een partner;
 • Broederschap band;
 • respect voor alle levende wezens;
 • respect voor elk mens ongeacht ras, geloof, levensovertuiging en seksuele voorkeur;
 • liefde voor de mens omdat elk mens onderdeel is van de enige Waarheid/Recht (Hakk en Hakikat)
 • respect voor elk andere vorm van levensovertuiging en daarmee ook respect voor alle Profeten, Heilige Boeken, Liturgie en heligen die hebben gediend;
 • opvoeren van orale opleveringen van heilige Alevitische voorgangers in de vorm van liederen en zang onder begeleiding van de Baglama (gesnaarde muziekinstrument) zowel tijdens de gebedsbijeenkomsten als bij sociale/culturele bijeenkomsten alsook bij de uitvaartceremonie;
 • De Waarheid/Recht (God/Schepper) een zien met de mens (elk mens draagt een onderdeel in zich van de Waarheid en vormt de Waarheid)
 • Waarheid/Recht in al het gecreëerde en de samenhang van het geheel als een zien

Activiteiten ACCR

In het ACCR vinden de volgende activiteiten plaats:

educatie

Educatie

• Bijlessen CITO voor basisschoolleerlingen
• Groepstrainingen, persoonlijke ontwikkeling etc. etc.
• Taalles, Engels voor beginners

sport

Sport en bewegen

• Sportactiviteiten voor volwassenen en senioren
• Wekelijks zijn er onder begeleiding groepstrainingen voor volwassen en senioren om in beweging te komen en fit te blijven.

kunst en cultuur

Kunst en Cultuur

• Theatervoorstellingen
• Lezingen, seminars
• Theaterlessen
• Koorlessen
• Muzieklessen waaronder baglama lessen

Activiteiten ACCR

Maatschappelijke en sociale evenementen:
Voorlichting en informatiebijeenkomsten tijdens actuele thema’s zoals gemeentelijke en landelijke verkiezingen
Het ACCR houdt regelmatig informatieve bijeenkomsten voor leden en niet-leden waarbij diverse partijen worden uitgenodigd om de eigen partijprogramma te presenteren. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door het bestuur en andere vrijwilligers van het ACCR.

Benefit concerten voor goede doelen en andere aanverwante organisaties
Meerdere keren per jaar worden er in het ACCR concerten georganiseerd met het doel om andere organisaties en goede doelen te steunen waarbij de inkomsten uit kaart verkopen worden beschikbaar gesteld aan het te steunen doel en/of organisatie

Optredens van eigen organisatie activiteiten waaronder koor en baglama lessen
Elk jaar organiseert het bestuur van het ACCR in samenwerking met de eigen organisatie onderdeel kunst en cultuur commissie diverse evenementen waarbij de koor en baglama cursisten optredens verzorgen voor leden en niet-leden.

Tentoonstellingen, boeken etc.
Minimaal een keer per jaar organiseert het ACCR tentoonstellingen waarbij schrijvers en/of dichters en andere kunstenaars worden uitgenodigd om uit eigen werk te presenteren en te delen. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden

Theatervoorstellingen
Zowel in het ACCR gebouw als in andere gebouwen worden er door het ACCR meerdere theatervoorstellingen georganiseerd waarbij toneelspelers uit het buitenland als binnenland theatervoorstellingen geven over actuele thema’s die onder de leden als zowel niet leden van het ACCR leven.

Maandelijkse ontbijt
Elke eerste zondag van de maand organiseert het ACCR voor haar leden het ochtendontbijt. Het ontbijt wordt klaargemaakt door een commissie die voornamelijk uit de leden van het ACCR bestaat. Het ontbijt kan zowel door leden als niet-leden genoten tegen een schappelijk prijs

Vrijetijdsbesteding (kaartspellen, enz. enz.)
Het ACCR beschikt over een lokaal waar leden en niet-leden bijelkaar kunnen komen om vrijetijd door te brengen waarbij diverse vrijetijdspellen zoals, rummikub, backgammon en kaartspellen kunnen worden gespeeld

Braderie
Samen met diverse vrijwilligers organiseert het bestuur van ACCR jaarlijks braderie evenementen waarbij de opbrengst van de verkopen gedoneerd worden aan hulpbehoevende instellingen en organisaties zowel in binnenland als in het buitenland.

Inzamelacties
Het ACCR houdt inzamelacties voor hulpbehoevenden die getroffen zijn door natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen.

Bijeenkomsten met andere wijkorganisaties en/of gemeentelijke instanties
Huisvesting en gastheer voor andere organisaties i.v.m. culturele activiteiten en informatiebijeenkomsten.

Religieuze activiteiten:
• Gebedsbijeenkomsten waaronder de Cem
• Gezamenlijk het breken van het vasten gedurende de maand Muharrem
• Uitvaart ceremonies en rouwbijeenkomsten voor leden en naasten van leden
• Herdenkingen van diverse maatschappelijke dagen zoals 4 en 5 mei en andere herdenkingen van gebeurtenissen die de Alevieten aan het hart ligt.

Huisvesting ACCR

Huidige huisvesting:
Het ACCR is gehuisvest in het voormalige Magnalia Deikerk welke in 2014 is gekocht van de protestante gemeente in Schiedam.

Het gebouw bevat de volgende faciliteiten;
• Drie vergaderkamers voor het bestuur, gasten en de raad van religie.
• Toiletten
• Keuken
• Klaslokaal
• Twee zalen, een kleine zaal en grote zaal (dienstzaal)
• Ruimte voor vrijetijdsbesteding volwassenen
• Ruimte voor jongeren
• Oefenruimte voor theater/koor
• Diverse proviand ruimtes voor voedsel en andere benodigdheden zoals schoonmaak en sanitaire
voorzieningen.